Baracuda Zeeverkenners

Aanmelden

De scoutingactiviteiten zijn zo gevarieerd dat een kind na 1 x kijken en meedoen nog nauwelijks een mening kan hebben over of hij/zij bij ons lid wil worden. Er mag tot een keer of 4 vrijblijvend meegedaan worden met een opkomst.

Een kind kan ingeschreven worden door het aanmeldingsformulier (dat bij de leiding te krijgen is) in te vullen en in te leveren bij de leiding. Op een geschikt tijdstip daarna, wordt het kind geïnstalleerd. Het kind moet dan een uniformblouse hebben, waarop de leiding de eerste (groeps)insignes spelt. De groepsdas krijgt het kind van de groep.

Contributie

Voor 2021 is de contributie door het Bestuur vastgesteld op: €166,50 per jaar voor de Dolfijnen en €203,50,- per jaar voor de Orca’s, Zeeverkenners, Wilde Vaart en Loodsen.

U-pas 100% korting

Vriendschap met de Baracuda kost € 42,50 per jaar of €52,50 indien lidmaatschap van Scouting Nederland gewenst is; maar meer mag ook!

Kampen, weekeinden, en andere extra activiteiten moeten apart betaald. De kosten hiervoor variëren per kamp en per jaar.

Verhuizen

Verhuizingen kunnen aan de secretaris van het Groepsbestuur doorgegeven worden, bij voorkeur per mail.

Opzeggen

Om misverstanden te vermijden, is het niet voldoende als alleen mondeling opgezegd wordt. Dit moet in ieder geval schriftelijk gebeuren bij de secretaris van het Groepsbestuur.