Baracuda Zeeverkenners

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de samenstelling van de Vereniging Baracuda Zeeverkenners, de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) groepsraad en het dagelijks bestuur. Het beschrijft de rechten en plichten van de (jeugd)leden en de ouders van jeugdleden.

Huishoudelijk Reglement

Protocollen

De protocollen beschrijven de visie van Scouting Baracuda Zeeverkenners op pesten en ongewenste gedrag en welke acties de groep op dergelijk gedrag onderneemt.

Protocollen

Omgangsregels

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Iedereen die de Baracuda Zeeverkenners bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels. Wie dat doet, is van harte welkom.

Omgangsregels