Baracuda Zeeverkenners

Scouting

Natuurlijk is scouting vooral een leuke vrijetijdsbesteding. Plezier hebben, lol hebben met elkaar, dat is het belangrijkste. Maar scouting is veel meer! Scouting wil een bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid; zo zijn de activiteiten zeer veelzijdig, er wordt veel in een groep gespeeld, met een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid naarmate het kind ouder wordt. Samen dingen doen en hulpvaardig zijn ten opzichte van elkaar zijn belangrijk.

De basiseenheid binnen Scouting Nederland is een groepsvereniging. Een Scoutingvereniging bestaat gewoonlijk uit een speltak voor iedere leeftijdsgroep; wij hebben Dolfijnen, Orca’s, Zeeverkenners en Wilde Vaart. Een kind gaat binnen de groep over van het ene onderdeel naar het volgende.

Alle scouting verenigingen zijn aangesloten bij Scouting Nederland met ruim 90.000 jeugdleden en 20.000 kaderleden de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land. Nederland telt zo’n 250 Watergroepen.

Bij onze jongste leeftijdsgroep, de Dolfijnen, is er nog geen erg groot verschil met het programma van Landgroepen, al ligt de nadruk meer op het thema “water”. Als de kinderen ca. 10 jaar zijn, vliegen ze over naar de Orca’s, waar ze spelenderwijs kennis maken met het varen, maar ook nog steeds op het land bezig zijn. Vanaf de Zeeverkennersspeltak ligt de aandacht volop op het varen. In de zomer worden dan veel spelen op het water gedaan en wordt instructie gegeven over het hoe en wat met boten. In de winter ligt de nadruk op het onderhouden van de boten. Aansluitend op het Zeeverkenners-programma volgt de Wilde Vaart, als afsluiting van het jeugdlidmaatschap.